Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil

Format

1. Sistem kontinuiranog citiranja/h4>

Važno: Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Ako ste izabrali neki od dva sistema za označavanje korišćenih izvora u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.


Knjige (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.
primer:
1. Вучићевић С. Привредно право за економисте. Београд: Београдска пословна школа; 2006. 432 стр.

-Knjiga sa dva ili više autora

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena, prezime inicijal(i) imena, ... , prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.
primer:
2. Ignjatović Đ, Škulić M. Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje; 2010. 349 str.

-Knjiga sa više izdanja (navodimo samo ako ima više od jednog izdanja)

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Broj izdanja. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.
primer:
3. Surutka JV. Elektromagnetika. 8. izd. Beograd: Akademska misao; 2006. 725 str.

-Knjiga, prevod dela

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov: podnaslov. Prezime inicijal(i) imena, prevodilac. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana.
primer:
4. Fabijeti U, Maligeti R, Matera V. Uvod u antropologiju: od lokalnog do globalnog. Radosavljević M, prevodilac. Beograd: Clio; 2002. 316 str.

-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili "ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
primer:
5. Мантран Р, приређивач. Историја Османског царства. Миљковић-Бојанић Е, преводилац. Београд: Clio; 2002. 983 стр.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka (ili poglavlja). U: Prezime inicijal(i) imena, urednik (ili priređivač). Naslov zbornika/knjige. Mesto izdavača: izdavač; godina izdanja. Broj strana na kojima se nalazi članak.
primer:
6. Mitrović Lj. Prilog sociološkom određenju globalizacije i tranzicije. U: Knežević M, priređivač. Vreme globalizacije: zbornik. Novi Beograd: Dom kulture "Studentski grad"; 2003. str. 48-62.

-Članak iz naučnog časopisa

CSE stil za podatak o naslovu časopisa traži skraćeni naziv časopisa. Postoje pravila za pisanje skraćenih oblika naslova časopisa i njih možete naći na sajtu ISSN LTWA (organizacija za registraciju i dodeljivanje ISSN brojeva).

Skraćene oblike časopisa možete pronaći na sajtu ISI Web of Science ili pretragom na sajtu CAS Source Index (CASSI). Ako budete imali problema sa pisanjem skraćenih oblika naslova časopisa pišite nam na "Pitajte bibliotekara".

Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka. Naslov časopisa (skraćeni oblik). Godina izdanja; Godište(broj):broj strana na kojima se nalazi članak.

Primer koji je ovde dat je iz našeg časopisa "Nuclear technology & radiation protection", čiji je skraćeni oblik "Nucl. Technol. Radiat. Prot." i mi ćemo zapisati ovaj podatak bez tački na kraju reči: "Nucl Technol Radiat Prot".

primer:
7. Abramenkovs A. Decommissioning of the salaspils research reactor. Nucl Technol Radiat Prot. 2011; 26(1):78-83.


-Članak iz magazina

Skraćeni oblik naslova magazina treba pisati samo ukoliko postoji.
Broj citata. Prezime inicijal(i) imena. Naslov članka. Naslov magazina. Godina izdanja mesec [ako izlazi mesečno]; Godište(broj): broj strana na kojima se nalazi članak.
primer:
8. Korkodelović S. Divovi na izdisaju. Ekonom:east. 2012; (613/614):50-51.


Onlajn izori

-Veb sajt

Podatak o autoru (bilo da je u pitanju pojedinac ili organizacija) pišemo samo ako nije isti kao naslov sajta. Iza podatka o naslovu veb sajt stavlja se znak "Internet" u uglaste zagrade. Za podatak o godini izdanja možemo iskoristiti podatak o kopirajtu ili ako se godina izdanja i godina kopirajta razlikuju (npr. 2011, c2010). U uglaste zagrade se upisuju datum poslednje promene sajta i datum kada smo pristupili (citirali) sajtu. Na kraju staviti "Dostupno na:" gde se upisuje URL sajta.
primer (sa autorom):
9. Vukić B. Društvene igre za visokopozicionirane poslovne ljude [Internet]. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; c2010 [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69
primer (bez autora):
10. Tellus Mater [Internet]. London: Tellus Mater foundation; c2004-2012 [citirano 20.02.2012]. Dostupno na: http://www.tellusmater.org.uk/

-Članak iz onlajn časopisa

Izvore koje preuzimamo iz časopisa koji se nalaze na Internetu ili nekoj onlajn bazi podataka pišemo u istom formatu kao i citate iz štampanih časopisa, osim što dodajemo podatak "[Internet]" iza naslova časopisa. Naziv baze podataka (EBSCOHost, Academic Search Premier, SpringerLink, ...) navodimo posle podataka o broju strana, zatim sedište izdavača i naziv izdavača (vlasnika) baze podataka i godinu postavljanja na sajt.
primer sa vebsajta časopisa:
11. Hinić A. Some curvature conditions of the type 2 × 4 on the submanifolds satisfying Chen's equality. Mat vesn [Internet]. 2007 [citirano 20.02.2012]; 59(4): 189-196. Dostupno na: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/mv/230/mv07405.pdf

primer iz baze podataka:
12. Olmos P, Vega L. The use of the script concept in argumentation theory. Argumentation [Internet]. 2011 [citirano 07.03.2012]; 25(4): 415-426. Springerlink. Berlin: Springer; [datum nepoznat]. Dostupno na: doi:10.1007/s10503-011-9212-0

- E-knjige

Kada citirate onlajn knjigu prate se iste instrukcije kao pri opisu veb strane, osim što se dodaje reč "Internet" u uglastim zagradama.
primer:
13. Faiz O, Moffat D. Anatomy at a glance [Internet]. Oxford: Blackwell; c2002 [citirano 18.01.2011]; [oko 177 str.]. Dostupno na: http://www.archive.org/details/AnatomyAtAGlance

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.