Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil - obeležavanje izvora

1. Sistem kontinuiranog obeležavanja

U kontinuiranom sistemu obeležavanja citata koriste se brojevi u formi superskripta (ili kao broj u uglastim zagradama) koji odgovaraju referenci (korišćenom izvoru) na referensnoj strani na kraju rada.

primer:
Bogovi i čudovišta se uvode u antropološke strukture i označavaju granice onoga što se podrazumeva pod pojmom ljudskog1.

Na referensnoj strani videćemo koji rad je citiran ovim brojem:

primer:
1. Kilani M. L'invenzione dell'altro: saggi sul discorso antropologico. Bari: Dedalo; 1994. 323 p.


Svaki put kad citiramo neki rad dodeljujemo mu isti broj. Na primer, ako sledeći put u istom tekstu upotrebimo izvor iz prethodnog primera obeležićemo ga istim brojem.

primer:
Ovakvo poimanje antropologije nastalo je kao izraz delovanja "taksonometrijskog razuma", karakterističnog za odnos Zapada prema drugim društvima počev od XVIII veka1.

Dalje, kad god u radu citiramo neki izvor koji nije ranije citiran u radu, dodeljujemo mu sledeći dostupan broj, kao na primer:

primer:
Lič opet tvrdi da je Malinovski tvorac teorije o etnografskom radu na terenu2.
Sledeći izvor koji bude na redu za citiranje dobiće broj 3, i tako redom.


U kontinuiranom sistemu moguće je navesti više izvora u jednom citatu. To se može postići navođenjem rednih brojeva citata, gde je svaki broj odvojen zarezom ili, ako zauzima neki niz, crticom. Ovo najbolje ilustruje sledeći primer:

primer:
Smatralo se da se rad na terenu jednostavno uči praktično i da on predstavlja sposobnost koja se postiže vežbanjem i potpunim uživljavanjem, za šta su sasvim dovoljne sveska, olovka3, gospodsko držanje i zdrav razum6,11-13.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.