Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Citatni menadžeri

Citatni menadžeri (ili na engleskom reference manager) su programi ili onlajn servisi koji olakšavaju prikupljanje, organizaciju i čuvanje literature i drugih informacionih izvora. Ovi programi takođe olakšavaju citiranje, omogućavaju izradu bibliografije koja je korišćena u radu, saradnju sa drugim autorima, formiranje grupa za zajednički rad, uređivanje lične bibliografije, itd.

Pored komercijalnih citatnih menadžera (kao što su EndNote ili RefWorks) postoje i besplatne verzije od kojih će ovde biti predstavljen Zotero.

Ostali citatni menadžeri koji mogu biti korisni:


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.