Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

MLA format

Ovde su prikazani primeri korišćenja MLA stila za citiranje u raznim oblicima pojavljivanja (knjiga, članak u časopisu, zbornik radova, veb sajt, i dr.). Prikazani su osnovni primeri i ne odgovaraju svakoj mogućoj situaciji.

Poslednja stavka u formatu tiče se medijuma, odnosno da li je izvor koji smo koristili preuzet sa štampanog ili digitalnog medijuma. Kada su u pitanju štampani medijumi koristimo oblik "Print", dok za onlajn izdanja koristimo oznaku "Web".

Knjige (štampani izvori)

-Knjiga sa jednim autorom

Prezime autora, ime autora. Naslov dela: podnaslov. Mesto izdanja: naziv izdavača, godina izdanja. Medijum.
primer:
Čabarkapa, Milanko. Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. Beograd: Čigoja, 2008. Print.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime autora, ime autora. Naslov dela: podnaslov. Podatak o izdanju. Mesto izdanja: naziv izdavača, godina izdanja. Medijum.
primer:
Čabarkapa, Milanko. Čovek i radna okolina: psihofiziološki i ekološki aspekti rada. 2 izd. Beograd: Čigoja, 2008. Print.


-Knjiga sa više autora

Kada imamo 2 ili 3 autora samo prvog autora pišemo redosledom prezime-ime, dok ostale autore navodimo normalnim redosledom, tj. ime-prezime.
dva autora:
Радуловић, Оливера, и Милош Милошевић. Теме и жанрови кроз векове: језик и књижевност од старог века до модерног доба. Нови Сад: Змај, 2007. Print.

tri autora:
Марковић, Данило Ж., Зинаида Тихоновна Голенкова, и Шуваковић Урош. Социологија. Косовска Митровица: Филозофски факултет ; Ниш: МБ графика, 2009. Print.

Postoje dve opcije označavanja korišćene literature kod rada koji ima 4 ili više autora, a koji oblik ćemo odabrati zavisi od toga koji smo oblik koristili prilikom citiranja unutar teksta:
- ako smo u tekstu citat označili samo sa prvim autorom i nastavkom "i dr." (ili "et al." za rad na stranom jeziku), onda ćemo tako pisati i u "Literaturi".
primer:
Рокаи, Петар, и др. Историја Мађара. Београд: Clio, 2002. Print.
- ako smo u tekstu citat označili sa svim autorima onda se i u "Literaturi" navode svi autori:
primer:
Рокаи, Петар, Золтан Ђере, Тибор Пал, и Александар Касаш. Историја Мађара. Београд: Clio, 2002. Print.


-Knjiga, prevod dela

Podatak o prevodiocu ide iza naslova.
primer:
Ками, Албер. Странац. Превела Мирјана Лалић. Београд: Српска књижевна задруга, 2002. Print.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i ime posle zareza dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "Ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.
primer:
Фрајнд, Марта, и Весна Матовић, уред. Породица Јована Илића у српској књижевности и култури: зборник радова. Београд: Институт за књижевност и уметност, 2003. Print.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime autora, ime autora. "Naslov odeljka ili članka." Naslov zbornika. Ured. ime i prezime urednika. Mesto izdanja: izdavač, godina izdanja. Medijum.
primer:
Прокопијевић, Мирослав. "Правда у отвореном друштву." О правди и правичности: зборник. Прир. Милош Кнежевић. Нови Београд: Дом културе "Студентски град", 1995. Print.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime autora, ime autora. "Naslov članka." Naslov časopisa godište.broj (godina izlaska): broj strana. Medijum.
primer:
Радојевић, Предраг Д. "Анализа основних димензија имиџа Србије." Национални интерес 7.2 (2011): 171-222. Print.


-Članak iz magazina

Članak iz magazina ima sličan format kao format članka iz naučnog časopisa, osim što godinu izlaženja pišemo bez zagrada i dodajemo podatak o mesecu (ako izlazi mesečno), i podatak o danu (ako izlazi nedeljno).
primer:
Ликова, Розалиа. "Одсјај модернизма у уметничкој структури." Златна греда дец. 2009: 69-77. Print.


-Članak iz novina

Za prikaz ovih izvora treba dodati podatak o datumu.
Ђукић, Ђуро. "Има ли лека за 'Југоремедију'?" Политика 21. феб. 2012: 10. Print.
A ako se ne spominje autor članka:
"Шест и по деценија БДП-а." Политика 21. феб. 2012: 18. Print.


Onlajn izvori

Napomena:
Citiranje elektronskih (onlajn) izvora je, u suštini, isto kao i citiranje štampanih izvora. Jedini dodatak je informacija o bazi podataka, URL-u i datumu pristupa. MLA citatni stil ne insistira na pisanju URL-a, ali ovaj podatak bi trebalo uključiti da pomogne čitaocima da lakše lociraju izvor. Podatak o veb lokaciji dodajte na kraju, iza podatka o datumu pristupa.-Veb sajt

Podatak o godini se odnosi na datum kreiranja, datum kopirajta, ili datum poslednje promene.
Datum (dan, mesec, godina) pristupa se dodaje na kraju.

Veb sajt kome se zna autor:
Kraizer, Sherryll. Safe Child. Coalition for Children, Inc. 2008. Web. 5 feb. 2009.
Veb sajt kome se autor ne zna:
The Nittany Lion Mascot. Penn State University. 2006. Web. 5 feb. 2009.
Veb sajt gde je autor korporacija ili organizacija:
American Library Association. American Library Association. ALA, 2008. Web. 14 jan. 2009.


- E-knjige

Prezime autora, ime autora. Naslov dela. Podatak o izdanju, ukoliko nije prvo izdanje. Mesto izdanja: naziv izdavaca, godina izdanja. Naziv baze, kolekcije. Medijum. Dan pristupa.
primer:
Audubon, John Woodhouse. Illustrated Notes of an Expedition Through Mexico and California. New York: J.W. Audubon, 1852. Digital Collections: Westward Exploration Collection. U of Virginia Lib. Web. 20 nov. 2007.


-Članak iz onlajn naučnog časopisa

Prezime autora, ime autora. "Naslov članka." Naslov časopisa godište.broj (godina izlaska): broj strana. Medijum. Datum pristupa.
Sankey, Michael. “Considering Visual Literacy When Designing Instruction.” e-Journal of Instruction Service and Technology 5.2 (2002): 1-14. Web. 5 feb. 2009.

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.