Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Kako citirati?

Podatak o citiranim izvorima se pojavljuje dva puta u naučnom radu:

  1. prvi put se navedeni izvor obeležava u okviru teksta (pogledajte deo "Sistemi i stilovi");
  2. drugi put se izvor navodi na kraju rada, uglavnom pod naslovom "Literatura" (može i "Bibliografija", "Korišćena literatura" ili "Korišćeni izvori"), i tu se daje detaljniji opis izvora koji su korišćeni u radu.

Izvori koji nisu korišćeni u samom radu ne navode se u korišćenoj literaturi. Ako želite da spomenete izvore koji su poslužili za kompletnije sagledavanje neke teme, a nisu navođeni u samom radu ili izvore koji mogu da posluže za dalje izučavanje teme - navedite ih u zasebnom delu koji bi mogao da se nazove "Dodatna literatura" ili "Preporučena literatura".

Korišćeni izvor uvek navodimo jezikom i pismom kojim je izvor napisan.

primer - izvor se navodi unutar teksta:

[...] Од великих социјалних група у истом испитивању, грађани се највише идентификују са нацијом 30%, са генерацијом 29%, затим са професијом 14% и верском заједницом 12% док само 2% наводи политичку странку.

Средином 2001. године (Пантић, 2003, стр. 112) грађани Србије се у 38% случајева идентификују са нацијом, 27% са генерацијом, са професијом 12%, а са конфесијом 11%. Политичка припадност примарна је у 2% случајева. Дакле, тренд је крајем деведесетих година прошлог века указивао на пораст везаности за нацију. [...]isti izvor navodimo na kraju rada, na referensnoj strani ("Literatura"):

...

Ненадић, М. (2010). Мондијалистичке елите и национални идентитет у доба транзиције (глобализације). Национални интерес, 9, 223-248.
Пантић, Д. (2003). Вредности бирача пре и после демократског преокрета 2000. године. У: Гоати, В. и др. Партијска сцена Србије после 5. октобра 2000 (79-131). Београд: Институт друштвених наука.
Parekh, B. (1994). Discourses on National Identity, Political Studies, 492-504.

...


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.