Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Kreiranje bibliografija i citata unutar teksta

Kreiranje citata unutar teksta može da se izvede na veoma jednostavan način pomoću dodatka (add-in) koji možete preuzeti na sajtu zotero.org i instalirati na editor teksta koji koristite (npr. Microsoft Word ili OpenOffice Word).Citat se dodaje tekstu tako što se klikne na prvo dugme koje se nalazi na meniju - “Insert Citation”. Kada se pojavi linija (slika ispod) potrebno je uneti naslov ili autora i odabrati sa padajućeg menija izvor koji želimo da citiramo.

Pomoću dugmeta “Edit Citation” (drugo po redu dugme) moguće je izmeniti ili dodati podatke o citiranom izvoru, kao što je izbacivanje prezimena autora kada se ono već spominje u tekstu ili dodavanje broja strana.

Bibliografija (korišćena literatura) na kraju teksta se dodaje klikom na dugme “Insert Bibliography”. Pojaviće se bibliografija svih informacionih izvora koje ste koristili u tekstu. Svako naknadno dodavanje citata unutar teksta biće automatski pridodato na bibliografiju (referensnu listu) na kraju rada. Promena citatnog stila u celom radu (uključujući i bibliografiju na kraju rada) može se izvršiti ako se klikne na predzadnje dugme “Set Doc Pref” i iz menija na vrhu izabere novi citatni stil.


Za više informacija o radu u ovom programu pogledajte video uputstva sa zvaničnog sajta Zotera.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.