Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

APA stil

Format APA stila

Ovde su prikazani primeri korišćenja APA stila za citiranje u raznim oblicima pojavljivanja (knjiga, članak u časopisu, zbornik, ...). Prikazani su osnovni primeri i ne odgovaraju svakoj mogućoj situaciji.


Knjige (štampani izvori)

- Knjiga sa jednim autorom

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela. Mesto izdanja: naziv izdavača.
primer:
Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


-Knjiga sa više izdanja (ne navodimo ako ima samo jedno izdanje)

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela (br. izdanja). Mesto izdanja: naziv izdavača.
primer:
Lukić, R. (2010). Revizija u bankama (4. izd.). Beograd : Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.


- Knjiga sa više autora

Kada imamo više autora navodimo ih sve, s tim što pre poslednjeg prezimena dodajemo ampersend (&). Ako imamo više od sedam autora, navodimo prvih šest, zatim pišemo tri tačke, i na kraju poslednjeg autora.

Prezime autora, inicijal(i) imena, & prezime, inicijal(i) (godina izdanja). Naslov dela. Mesto izdanja: naziv izdavača.
primer:
dva autora:
Đorđević, S., & Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni list SRJ.

četiri autora:
Rokai, P., Đere, Z., Pal, T., & Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio.


-Knjiga, prevod dela

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: naziv izdavača.
primer:
Spic, E. H. (2011). Umetnost i psiha: studija o psihoanalizi i estetici. (A. Nikšić, prev.). Beograd: Clio.


-Knjiga sa urednikom ili priređivačem, zbornik radova

Ako je knjiga zbornik radova sa nekog naučnog skupa ili na neku odgovarajuću temu, kao autora navodimo priređivača tog dela i uz njegovo prezime i inicijal imena u zagradi dodajemo "ured." ako je urednik, ili "prir." ako je priređivač, ili pak "Ed." kao editor ako je knjiga pisana na stranom jeziku.

Prezime autora, inicijal(i) imena (Ed.) (godina izdanja). Naslov dela. (Inicijal(i) imena prezime, prev.). Mesto izdanja: naziv izdavaca.
primer:
Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske studije.


Članci u časopisima

-Članak iz zbornika

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov odeljka ili članka. U: Inicijal(i) imena Prezime, (priredio), Naslov dela (str. broj strana). Mesto izdanja: naziv izdavača.
primer:
Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000-2006: država, društvo, privreda (str. 27-38). Beograd: Institut za evropske studije.


-Članak iz naučnog časopisa

Prezime autora, inicijal(i) imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov dela, godište, opseg strana.
primer:
Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 44, 485-502.


-Članak iz magazina

Članak iz magazina ima isti format kao kad opisujemo članak iz naučnog časopisa samo što dodajemo podatak o mesecu (ako izlazi mesečno), i podatak o danu (ako izlazi nedeljno).
primer:
Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.


-Članak iz novina

Za prikaz ovih izvora treba dodati podatak o godini, mesecu i danu za dnevne i nedeljne novine. Takođe, koristiti "str." (ili "p." ako su novine na stranom jeziku) kod broja strana.
primer:
Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.
A ako se ne spominje autor članka:
primer:
Straževica gotova za dva meseca. (1. feb. 2012). Politika, str. 10.


Onlajn izvori

Napomena:
Prema 6. izdanju uputstva za APA, kad god je moguće, treba upisivati DOI broj. DOI broj se upisuje na kraju opisa bez tačke.
Ako DOI nije dostupan koristiti URL, ali ne treba upisivati datum pristupa sajtu, osim kod sajtova koji će se najverovatnije vremenom menjati (npr. wiki).

-Članak iz onlajn naučnog časopisa

primer:
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5
Ako članak nema DOI broj možemo iskoristiti URL adresu:
primer:
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. Preuzeto sa http://www.biology-direct.com/content/1/1/5


- E-knjige

Pri citiranju knjiga ili poglavlja iz knjiga koja su jedino dostupna onlajn umesto podatka o mestu izdavanja i izdavaču staviti podatak o elektronskom izvoru iz kog preuzimamo:
primer:
Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1


-Veb sajt

Podatak o godini se odnosi na datum kreiranja, datum kopirajta, ili datum poslednje promene.
Veb sajt kome se zna autor:
primer:
Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild.org/
Veb sajt kome se autor ne zna:
primer:
Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ur/about/myths.html
Veb sajt gde je autor korporacija ili organizacija:
primer:
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). (15. februar 2008). Stop underage drinking. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.stopalcoholabuse.gov
Strana unutar veb strane:
primer:
Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming /soultions


-Blog i wiki

Napomena: Viki (wiki) su strane koje svako može da uređuje i menja. Informacije koje nalazimo na ovakvim sajtovima ne moraju biti pisane od strane eksperata.

blog:
primer:
Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and personal life [Web log message]. Preuzeto sa http://www.myrockcrawler.com
wiki:
primer:
Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness


-Video post (YouTube, Vimeo, ...)

Za podatak o autoru uzimamao prezime i ime autora (ako imamo taj podatak) ili ime koje je autor uzeo kao svoj alijas (obično se nalazi pored podatka "uploaded by" ili "from"):
primer:
Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) [video]. Preuzeto sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.