Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Citiranje sa Zoterom

Postoji više načina da sačuvate bibliografske podatke o knjizi, članku iz časopisa ili veb stranici na vaš Zotero nalog. Ukoliko radite na ličnom računaru u Firefox brauzeru ili u Zotero Standalone programu, na veb brauzeru će biti ponuđena opcija na kraju URL adrese sajta u vidu ikonice (slika ispod), na koju je dovoljno kliknuti i Zotero će napraviti zapis o tom informacionom izvoru (program uglavnom sam popunjava podatke o autoru, naslovu, datumu preuzimanja, URL adresi, i ostalom). Zapis je moguće lično urediti ukoliko Zotero nije uspeo da prikupi dovoljno podataka koji su potrebni za izradu bibliografije.Ako brauzer ne prikazuje ovu ikonicu ili ne radite na računaru na kojem je instaliran Zotero, zapis možete kreirati i sačuvati tako što ćete se ulogovati na vaš Zotero profil na sajtu zotero.org i preko dugmeta za dodavanje (slika ispod) dodati informacioni izvor i sami upisati podatke u neophodna polja.Zotero prvo traži da izaberete vrstu informacionog izvora iz padajućeg menija (da li je u pitanju veb sajt, članak iz novina ili naučnog časopisa, knjiga, i sl.), zatim se nude polja u koja je potrebno uneti sve raspoložive informacije o izvoru (naslov, prezime i ime autora, URL adresa, signatura iz biblioteke, mesto i godina izdanja, broj strana, itd.), uključujući i beleške koje mogu biti od pomoći. Za što tačnije prikazivanje informacionog izvora u referensnoj literaturi potrebno je popuniti što više podataka o njemu.


Zotero pruža mogućnost organizovanja informacionih izvora u kolekcije. Informacioni izvori se mogu nalaziti u više kolekcija istovremeno, dakle nije potrebno kreirati zapise o nekom informacionom izvoru za svaku kolekciju ponaosob.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.