Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil - Chicago Manual of Style (CMOS)

Čikago stil (Chicago Manual of Style) se najčešće koristi za citiranje izvora iz društvenih i humanističkih nauka. Ovaj stil za citiranje je u širokoj upotrebi od 1906. godine i doživeo je 16 izdanja.

Čikago stil je malo kompleksniji od APA i MLA stila, jer koristi dva sistema za citiranje izvora: sistem notacija i autor-datum sistem. Koji sistem ćete koristiti zavisi od mnogo faktora, kao što su predmet rada, zahtev mentora ili urednika, ili lična želja autora rada.

Pažnja!
U ovom vodiču svako poglavlje je podeljeno na dva segmenta, jer format izvora koje smo koristili u radu i izgled referensne strane zavise od načina obeležavanja citata unutar teksta.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.