Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil

Format

Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Kada izaberete sistem kojim ćete označavati korišćene izvore u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

1. sistem kontinuiranog citiranja

2. autor-datum sistem.

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.