Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

MLA - Modern Language Association

MLA je stil citiranja razvijen od strane Udruženja za moderni jezik Amerike (Modern Language Association of America). Ovo je akademski stil citiranja koji se najviše koristi u SAD, Kanadi i drugim zemljama. U upotrebi je, pre svega, pri pisanju i dokumentovanju naučnih radova iz humanistike, studija modernog jezika i književnosti, književne kritike, studija kulture i medija i ostalih srodnih disciplina. MLA je prvenstveno namenjen akademskim naučnim radnicima, profesorima, studentima, i dr.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.