Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil

Format

Format ispisa korišćenih izvora mora biti u saglasnosti sa sistemom za obeležavanje. Kada izaberete sistem kojim ćete označavati korišćene izvore u tekstu pogledajte format obeležavanja izvora za taj sistem.

1. Sistem notacija

2. Sistem autor-datum

Glavna razlika ova dva sistema je u poziciji podatka o godini izdanja. Naime, kod sistema obelezavanja fusnotama podatak o godini stavljamo na kraj, dok kod autor-datum sistema ovaj podatak ide odmah posle autora originalnog izvora.

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.