Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

APA - American Psychological Association

APA stil je format za citiranje razvijen od strane Američkog udruženja psihologa (APA). Ovaj stil se najčešće koristi u društvenim naukama. U ovom priručniku su u kratkim crtama prikazani načini citiranja APA stilom; za više informacija možete pogledati šesto izdanje "Publication Manual of the American Psychological Association" (jedan primerak se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije).


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.