Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE - Council of Science Editors

CSE citatni stil je kreiran od strane Saveta urednika iz oblasti nauke (Council of Science Editors - CSE). Ovaj stil je prvenstveno namenjen studentima, profesorima i naučnicima iz prirodnih i fizičkih nauka.

CSE koristi dva sistema za citiranje izvora: sistem kontinuiranog citiranja i autor-datum sistem (postoji još jedan, treći, sistem citiranja izvora koji nećemo obrađivati u ovom vodiču). Koji sistem ćete koristiti zavisi od mnogo faktora, kao što su predmet rada, zahtev mentora ili urednika, ili lična želja autora rada.

Pažnja:
U ovom vodiču svako poglavlje je podeljeno na dva segmenta, jer format izvora koje smo koristili u radu i izgled referensne strane zavise od načina obeležavanja citata unutar teksta.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.