Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil

Referensna strana

Kod sistema sa kontinuiranim navođenjem citata referensna lista je označena rednim brojevima koji su u vezi sa citiranim delovima teksta.

Izgled referensne strane:
Primer izgleda referensne strane za sistem sa kontinuiranim obeležavanjem u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

 1. Вучићевић С. Привредно право за економисте. Београд: Београдска пословна школа; 2006. 432 стр.
 2. Ignjatović Đ, Škulić M. Organizovani kriminalitet. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje; 2010. 349 str.
 3. Surutka JV. Elektromagnetika. 8. izd. Beograd: Akademska misao; 2006. 725 str.
 4. Fabijeti U, Maligeti R, Matera V. Uvod u antropologiju: od lokalnog do globalnog. Radosavljević M, prevodilac. Beograd: Clio; 2002. 316 str.
 5. Мантран Р, приређивач. Историја Османског царства. Миљковић-Бојанић Е, преводилац. Београд: Clio; 2002. 983 стр.
 6. Mitrović Lj. Prilog sociološkom određenju globalizacije i tranzicije. U: Knežević M, priređivač. Vreme globalizacije: zbornik. Novi Beograd: Dom kulture "Studentski grad"; 2003. str. 48-62.
 7. Abramenkovs A. Decommissioning of the salaspils research reactor. Nucl Technol Radiat Prot. 2011; 26(1):78-83.
 8. Korkodelović S. Divovi na izdisaju. Ekonom:east. 2012; (613/614):50-51.
 9. Vukić B. Društvene igre za visokopozicionirane poslovne ljude [Internet]. Beograd; Novi Sad: Adizes Southeast Europe; c2010 [citirano 19.03.2012]. Dostupno na: http://www.asee.rs/?page=142&oi=69
 10. Tellus Mater [Internet]. London: Tellus Mater foundation; c2004-2012 [citirano 20.02.2012]. Dostupno na: http://www.tellusmater.org.uk/
 11. Hinić A. Some curvature conditions of the type 2 × 4 on the submanifolds satisfying Chen's equality. Mat vesn [Internet]. 2007 [citirano 20.02.2012]; 59(4): 189-196. Dostupno na: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/mv/230/mv07405.pdf
 12. Olmos P, Vega L. The use of the script concept in argumentation theory. Argumentation [Internet]. 2011 [citirano 07.03.2012]; 25(4): 415-426. Springerlink. Berlin: Springer; 2011. Dostupno na: doi:10.1007/s10503-011-9212-0
 13. Faiz O, Moffat D. Anatomy at a glance [Internet]. Oxford: Blackwell; c2002 [citirano 18.01.2011]; [oko 177 str.]. Dostupno na: http://www.archive.org/details/AnatomyAtAGlance


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.