Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

CSE stil - obeležavanje izvora

2. Autor-datum sistem obeležavanja

Kod sistema autor-datum izvore obeležavamo na kraju rečenice, pre tačke, tako što u zagradi navodimo prezimena autora čiju ideju koristimo i godine objavljivanja tog rada.

Ovde su kroz primere prikazana neka pravila koja se koriste pri obeležavanju izvora u tekstu.

Pravilo: Jedan autor

  1. Autor se ne spominje u rečenici
    primer:
    ...потреба за спровођењем отвореног процеса комуникације и заједничког планирања, доводи до битног ослањања на информационе технологије и развој специфичних алата (Клостерман 2001).

  2. Autor se spominje u rečenici (u zagradi navodimo samo godinu izdanja)
    primer:
    Mullen (2003) je proučavao novinske natpise o linčovanjima u SAD-u od 1899. do 1946. godine i otkrio je da je divljaštvo kojom su ljudi ubijali svoje žrtve bilo veće što je veća bila gomila.


Pravilo: Dva autora

Ako je rad koji se citira delo dva autora navodimo sa veznikom "i"
primer sa dva autora:
Druga literatura sugeriše da su najefikasniji lideri harizmatični pojedinci koji promovišu bezbednu, prijatnu grupnu sredinu u kojoj se izbegavaju krajnosti agresivne konfrontacije članova ili pasivne abdikacije vođstva prema agresivnim članovima grupe (Kivligan i Tarant 2001).


Pravilo: Tri ili više autora

Ako je rad koji se citira delo tri ili više autora navodimo samo prvog autora i dodajemo "i dr."
primer sa više autora:
"Socijalna lenština" je termin koji se koristi da se opiše smanjenje motivacije pojedinca i njegovog doprinosa u radu u grupi (Latane i dr. 1979).


Pravilo: Isto prezime, različiti autori

Ako se u radu navode radovi koje su pisali dva različita autora koji imaju isto prezime, a izdati su iste godine, onda stavljamo njihove inicijale, bez tačke.
primer:
(Wiles NM 2007)
(Wiles KB 2007)


Pravilo: Različiti radovi sa istom godinom izdanja i autorom

Ako se u radu navode različiti radovi istog autora koji su izdati iste godine, onda ih razlikujemo tako što se dodaje malo slovo abecede neposredno posle godine izdanja.
primer:
(Rašović 2009a)
(Rašović 2009b)


Pravilo: Korporativno autorstvo

Ako je autor rada korporativno telo (vladina agencija, institut, korporacija, ...) koristiti inicijale imena organizacije kako bi se skratilo ime, ili skraćeni naziv po kome je ta organizacija poznata. Na referensnoj strani ubaciti skraćeni oblik korporativnog tela u uglastoj zagradi ispred opisa.
primer:
Citat u tekstu:
(САНУ 1975)

Literatura:
[САНУ] Српска академија наука и уметности. 1985. Документи о спољној политици Краљевине Србије: 1903-1914. Књ. 5, св. 2, 15/28. јули - 4/17. октобар 1912. Војводић М, приредио; Самарџић Р, уредник. Београд: САНУ.


Pravilo: Citat sa više izvora

Ako postoji više različitih autora koje navodimo kao izvore koje smo koristili u nekom citatu, navodimo ih hronološki poređane i međusobno odvojene tačkom-zarezom. A ako u citatu koristimo više izvora od istog autora u zagradi navodimo prezime autora i godine u hronološkom redosledu odvojene zarezom.
primer - više radova od različitih autora:
(Unković 1997; Jovanović 1999; Petrović 2000)

primer - više radova od istog autora sa različitim godina:
(Filipović 1996, 1999)

Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.