Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Čikago stil

Referensna strana

2. Sistem autor-datum

Referensna strana (Literatura) se nalazi na kraju rada, na posebnoj, novoj strani. Bibliografski podaci su poređani alfabetski po prezimenu autora. Početna linija svakog podatka je postavljena na levoj margini, dok su ostale uvučene. Svi podaci su odvojeni dvostrukim proredom. Raspored elemenata unutar referensne strane zavisi od sistema za obeležavanje izvora.

Primer izgleda referensne strane za autor-datum sistem obeležavanja u tekstu prikazan je ovde:

Literatura

Coast, Steve. "I'm a new radical." Steve Coast's blog. http://stevecoast.com/2012/02/19/im-a-new-radical/.
Coletto, Diego. 2010. "Effects of economic crisis on Italian economy." EIROnline. http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2010/03/articles/it1003019i.htm.
Дмитровић, Катарина. 2006. "Погребни обичаји становништва бронзаног доба у Драгачеву." У Зборник радова Народног музеја, уред. Делфина Рајић, 11-30. Чачак: Народни музеј.
Dobs, Dejvid. 2011. "Ti divni mozgovi." National geographic Srbija oktobar: 29-51.
Hadži-Đokić, Jovan, Željko Marković, Dragan Mašulović, i Cane Tulić. Metalni stentovi u urologiji. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja; Klinički centar Srbije, 1999.
Kocijančić, Radojka I., ured. 2002. Higijena. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Mratinić, Evica, Ksenija Miranović, i Momčilo Kojić. 2006. Samonikle vrste voćaka Crne Gore. Beograd: Poljoprivredni fakultet.
Nacionalni park Đerdap. 2012. "Turistička organizacija Srbije." http://www.srbija.travel/priroda/nacionalni-parkovi/nacionalni-park-djerdap/.
Павловић-Стаменић, Јасмина. 2012. "Кромпир спасава Грчку." Политика, 5. март.
Rajković, Marica. 2011. "Pojmovi morala i herojstva u Ničeovoj filozofiji." Arhe 8, 15: 77-89.
Stojanović, Željko P., Katarina B. Jeremić, i Slobodan M. Jovanović. 2011. "Uticaj porekla skroba na reološka svojstva koncentrovanih rastvora skroba u vodi." Hemijska industrija 65, 6: 645-655, doi:10.2298/HEMIND110912075S .
Ulmšnajder, Peter. 2011. Inteligentni život u univerzumu. Prevod Vladimir Jevtić. Novi Sad; Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Unković, Slobodan. 2001. Ekonomika turizma. 12. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd: Savremena administracija.
Vidojević, Zoran. 2010. Demokratija na zalasku. Beograd: Službeni glasnik; Institut društvenih nauka.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.