Biblioteka DKSG - Vodič za citiranje

Menu

Uvod

Vodič za citiranje je smišljen sa namerom da pruži sve neophodne informacije kako bi se studenti bolje upoznali sa obavezom korišćenja i pravilnog navođenja literature i drugih intelektualnih izvora koje su koristili u svom radu.

Vodič je podeljen u pet sekcija. U sekciji Uvod objašnjene su svrha i namena citiranja, dok su u ostalim sekcijama bliže objašnjeni najčešće korišćeni stilovi za citiranje izvora - APA, MLA, Čikago i CSE.

Kada pročitate ovaj vodič razumećete:
  1. šta znači citirati,
  2. zašto je važno navoditi izvore,
  3. kada je potrebno navoditi izvore,
  4. koje informacije se moraju citirati, i
  5. kako pravilno citirati literaturu.

Primeri u ovom vodiču su u celosti preuzeti iz drugih publikacija ili su prilagođeni kako bi što vernije prikazali situacije u kojima se citiraju drugi radovi.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa citiranjem obratite nam se putem servisa "Pitajte bibliotekara".

Za početak kliknite na link "Početak - Šta je citiranje?" ili izaberite link iz menija sa leve strane da preskočite do željene sekcije vodiča.


Komentare i pitanja šaljite na Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 15.09.2015.