ZOVEM SE SASVIM OBIČNO – 2. BIJENALE MLADIH 2023

Velika galerija i Galerija, 5 -25. 9. 
Otvaranje u utorak 5. 9. u 17.00
ZOVEM SE SASVIM OBIČNO – 2. BIJENALE MLADIH 2023
MY NAME IS MARELY PLAIN – 2 YOUTH BIENNIAL 2023

Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS) u partnerstvu sa Domom kulture Studentski grad (DKSG) poziva sve zainteresovane na otvaranje velike internacionalne izložbe savremene umetnosti pod nazivom ZOVEM SE SASVIM OBIČNO koja se realizuje u sklopu ovogodišnjeg Bijenala mladih.

Izložba će biti otvorena 5. septembra sa početkom u 17 časova na više lokacija u Beogradu: Velikoj Galeriji i Galeriji DKSG (Bulevar Zorana Đinđića 179), Galerijama SULUJ (Palata Anker, Terazije 26/II sprat) i ULUS (Knez Mihailova 37), Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ (Mali Kalemegdan br. 1), Bioskopu „Zvezda“ (Terazije 40). Izložbu će pratiti bogat prateći događajni i govorni program koji će biti realizovan u Skandinavskom paviljonu (Mila Milunovića 1), Rimskom bunaru (Beogradska tvrđava, Kalemegdan) i Umetničkom paviljonu „Cvijeta Zuzorić“ prema programu Bijenala. Detaljan kalendar događaja, satnica ceremonije otrajanja izložbe i lista izlagača biće objavljeni na društvenim mrežama Bijenala mladih i Doma kulture Studentski grad.


Tema Bijenala mladih 2023. je sistemska nesigurnost u savremenom svetu i prepispitivanje naše uloge u njoj. Nedeljiva od sistema – nesigurnost prolazi kroz sve mene savremenog života i kreira opšte stanje nestalnosti i neizvesnosti. Izložba, stoga, istražuje probleme koje nesigurnost proizvodi u našem društvenom sistemu i propituje posledice tog stanja. Sama izložba stoga nosi naziv ZOVEM SE SASVIM OBIČNO, kako bi ukazala na bazično prisustvo uobičavanja (normalizaciju) stanja nesigurnosti danas. Podeljena je na pet glavnih (Dan nakon sutra, Živim u jednoj sobi, Trudim se da ostanem u granicama svesnog, Konfuzan/na sam/a sebi i Pustio sam glas), kao i tri dodatna (prateća) prostorna segmenta i niz događaja. Izložba je prožeta audio snimcima – isečcima iz razgovora koje su članovi Organizacionog tima vodili na temu nesigurnosti sa širim društvenim grupama tokom rada na pripremi Bijenala. Iako su radovi razvrstani prema nivou glasnosti kojom progovaraju o ovoj temi, Bijenale mladih 2023 – ZOVEM SE SASVIM OBIČNO fokusirano je na pitanje transformativne prirode sistemske nesigurnosti: Šta polazeći od osećaja nesigurnosti možemo učiniti da promenimo sistem? Koje mogućnosti postoje da se njome uopšte bavimo, o njoj govorimo? I koliko glasno? 

Izložbu kustosira i organizuje Organizacioni tim koji čini grupa mladih protagonista u polju kulture, a projekat je podržan sredstvima Ministarstva prosvete i Ministarstva kulture Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, British Council-a, Ambasade Norveške i Austrijskog kulturnog foruma.  
Izložba se realizuje u periodu do 5. septembra do 1. oktobra (u prostorima DKSG do 25. 9.) 
Dobro došli!

English:

Big Gallery and Gallery, 5 -25. 9. 
Opening on 5. 9. at 5 p.m.
MY NAME IS MERELY PLAIN – 2 YOUTH BIENNIAL 2023


Students’ City Cultural Center (DKSG) in partnership with The Association of Fine Artists of Serbia (ULUS) invites You to the opening of a large exhibition of contemporary art called MY NAME IS MERELY PLAIN, which is realized as part of this year's Biennial of Youth. 


The exhibition will be opened on September 5, starting at 5:00 p.m. in several locations in Belgrade: the DKSG Big Gallery and Gallery (179, Zoran Đinđić Boulevard), SULUJ Gallery (Palace Anker, 26/II floor, Terazije st), ULUS Gallery (37, Knez Mihailova st), Art pavilion "Cvijeta Zuzorić" (1, Mali Kalemegdan), Cinema Zvezda (40, Terazije st). The exhibition will be accompanied by a rich event and talk program that will be realized in the Scandinavian Pavilion (1, Milo Milunović st), the Roman Well (Belgrade fortress, Kalemegdan) and the Art Pavilion "Cvijeta Zuzorić" according to the program of the Biennial. A detailed calendar of events, a schedule of the opening ceremony of the exhibition and a list of participants will be published on the social networks of the Biennial of Youth and Students’ City Cultural Center.


The theme of the 2023 Biennial of Youth is systemic insecurity in the modern world and rethinking our role in it. Indivisible from the system - uncertainty runs through everything in modern life and creates a general state of instability and uncertainty. The exhibition, therefore, explores the problems that insecurity produces in our social system and questions the consequences of that condition. The exhibition itself is therefore called MY NAME IS MERELY PLAIN, in order to indicate the basic presence of normalization of the state of insecurity today. It is divided into five main parts (The Day After Tomorrow, I Live in One Room, I Try to Stay in the Framework of Consciousness, Confused to Myself and I Let Out a Voice), as well as three additional (accompanying) spatial segments and a series of events. The exhibition is interspersed with audio recordings - excerpts from conversations that the members of the Organizational Team had on the topic of insecurity with wider social groups during the work on the preparation of the Biennial. Although the works are classified according to the new volume with which they speak about this topic, the Biennial of Youth 2023 - MY NAME IS MERELY PLAIN is focused on the question of the transformative nature of systemic insecurity: What can we do to change the system starting from the feeling of insecurity? What possibilities are there to deal with it at all, to talk about it? And how loud? 


The exhibition is curated and organized by the Organizational Team, which consists of a group of young protagonists in the field of culture, and the project is supported by funds from the Ministry of Education and the Ministry of Culture of the Republic of Serbia, the Secretariat for Culture of the City of Belgrade, the British Council, the Embassy of Norway and the Austrian Cultural Forum.


The exhibition is being held from September 5 to October 1 (at the Students’ City Cultural Center until 29.5.)


Welcome!

Top