X „Mater Terra“ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ И МЛАДИХ

Петак, 17. новембар
15.00 – 20.00, Kлуб Магистрала „Драган Ве Игњатовић”

X „Mater Terra“ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 

Симпозијум: „Развијање критичког и креативног мишљења младих“  
Представљање резултата ERASMUS+ пројекта БУДИ АКТИВАН/НА, БУДИ ГРАЂАНИН/КА (BEAC) 


ДЕТАЉАН ПРОГРАМ: 

15.00-16.30 РАДИОНИЦА ЗАСНОВАНА НА МЕТОДОЛОГИЈАМА ФИЛОЗОФИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: ГРАЂАНСКА СВЕСТ О ЕКОЛОГИЈИ  - Сања Крсмановић Тасић 

16.30-17.00 пауза 

17.30-19.00  Представљање пројекта „Активно грађанство“ BEAC и онлајн платформе са методологијама „Фолозофија заједнице“ и „Вештине размишљања“ - Сања Крсмановић Тасић и Дуња Ђокић 

19.00-20.00 Презентација резултата рада: млади учесници радионица  

Симпозијум стручног усавршавања „Развијање критичког и креативног мишљења младих “ је намењен  омладинским радницима, наставницима, и то пре свега наставницима грађанског васпитања и драмским педагозима. Верујемо да ће они који присуствују  симпозиујуму бити, као и ми, заинтересовани за рад са младима на побољшавању њихових вештина критичког размишљања што би резултирало у њихово активно ангажовање у области различитих  грађанских пракси у три специфична домена који су идентификовани као приоритети у тренутном историјском контексту и део једанаест циљева за Европску стратегију за младе 2019-2027: 

- грађанска свест о екологији (очување еколошког интегритета и право на постојање у здравој животној средини); 

- грађанска свест о демократији на нивоу ЕУ (активно учешће у систему права и одговорности ЕУ); 

- грађанска свест о социјалним питањима (понашање и понашање појединаца у друштву). 


О САМОМ ПРОЈЕКТУ: 

BEAC: ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ПРАКСИ АКТИВНОГ ГРАЂАНСТВА 

BEAC: пројекат има за циљ развој ресурса за обуку како би се помогло младим људима, старости од 15 до 24 године, да стекну и примене у пракси вештине критичког мишљења. 

Методологија на којој ће се ресурси за обуку заснивати су два иновативна педагошка приступа: 

Први је филозофија за заједницу (P4C). Ова пракса је заснована на Филозофији за децу Метјуа Липмана која је прилагођена за употребу код адолесцената и младих одраслих. Метода се заснива на коришћењу видео записа, слика или прича као подстицаја за разговор. Након тога, учесници почињу да се распитују и уз подршку обученог фацилитатора почињу да разговарају о темама које произилазе из стимулуса, активно учествујући у процесу изградње и деконструкције знања. 

P4C методологија је у основи намењена ваннаставним, формалним и неформалним контекстима. Као што је сугерисао Метју Липман, увек је потребно поћи од подстицаја, како би се идентификовао план дискусије који, уз помоћ емпатичног слушања, промовише критичко, креативно и размишљање засновано на вредностима. Са овим приступом, чини се да је улога фацилитатора кључна. Далеко од тога да буде преносилац унапред утврђених истина, он/она се ограничава на држање нити расуђивања, тражење примера и постављање пратећих питања, препуштајући позорницу заједници. 

У овом процесу, свака особа уводи свој свет у игру и открива вредност присуства, а различита гледишта се не гуше, већ се замишљају као тренутак продуктивне конфронтације како би се дошло до закључка који је подложан променама. Многи принципи P4C-а могу се применити на све узрасте и у већини предметних области користећи неке једноставне праксе: испитивање, развијање концепата, дијалог, аргумент и рад на аргументацији. 

Други је Artful Thinking (AT). АТ је образовна методологија коју је првобитно развио Harvard Project Zero. Сврха Artful Thinking програма је да користи визуелне уметности за развој диспозиција мишљења које подржавају промишљено учење. Док је АТ првобитно био развијен да се користи у формалном образовном контексту, у оквиру пројекта биће прилагођен за употребу у окружењу неформалног образовања. 

ERASMUS + пројекат реализују: Fundatia de Sprijin Comunitar, као водећи партнер и ASOCIATIA HABILITAS из Румуније, K.S.D.E.O EDRA и IASIS из  Грчке, ANZIANI E NON SOLO из Италије, Redial из Ирске и Центар за драму у едукацији и уметности, CEDEUM из Србије     

Top