ТРАУМА И ЉУБАВ ИЗ ДРУГОГ УГЛА

Уторак, 13. Јун

20.00, Инстаграм и Фејсбук ДКСГ

ТРАУМА И ЉУБАВ ИЗ ДРУГОГ УГЛА
Психолошка траума се најчешће одређује као догађај изван уобичајеног људског искуства, а који представља претњу за властити живот. Трауматски догађај искључује уобичајене системе реаговања, а људи који га доживе губе осећај контроле, повезаности и смисла, осећају интензиван страх и беспомоћност. Последњих деценија повећало се интересовање за разумевање реакција деце и младих на трауматске догађаје, стога је последично и довело до доста нових сазнања о њиховом утицају на психосоцијални развој личности.


Предавач: Милан Дамјанац
 

Top