Совјетска филмска авангарда-тенденције, утицаји и одјеци - ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЈА (Старо и ново)

Среда 22. новембар, Мала сала у 17:00

р. С.М. Ејзенштајн, СССР, 1929, 124’

Визуелно најупечатљивије Ејзенштајново филмско дело, захваљујући и фотографији Едуарда Тисеа, фокусира се на јунакињу са руског села која сведочи убрзаној механизацији и развоју Колхоза, модернизацији руског села. Филм у свом изразу представља мајсторство креативне ритмичке и асоцијативне монтаже у свим облицима које је аутор дефинисао у својој теорији.

Top