Предавање: РЕЛАЦИЈЕ ЗВЕЗДЕ СУБЈЕКТА И НАД КОДА У КРЕИРАЊУ ФИЛМСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

Среда 22. новембар, Мала сала у 19:00

Борис Балта - дипломирами глумац, Академија Драмских Уметности у Тузли, Магистар друштвених наука - Центар за Интердисциплинарне Постдипломске Студије, Универзитета у Сарајеву Докторант на Филозофском Факултету у Загребу, одсек Kомпаративне књижевности, театрологије и драматологије, филмологије, музикологије и студија културе. Директор је Тузла филм фестивала од 2011 и глумац Народног позоришта у Тузли од 2004..

 

Предавање обухвата два нова теоретска предлошка о различитим приступима филмској пракси од 1895. до појаве звучног филма 1927. и фокусирaће се претежно на компарацију америчког и европског филма те проблеме кроз које су пролазили филмски продуценти на оба континета. Поред теоретско филмског оквира и филмске естетике тог периода, предавања ће се дотаћи важности геополитичког и социјално-друштвеног контекста тог времена.

Top