OTKAЗАНО!!! НАСИЉЕ У МЕДИЈИМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ

ОТКАЗАНО!!

НАСИЉЕ У МЕДИЈИМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ: ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРДИ, ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПОСЛЕДИЦЕ ПО ДРУШТВО


Какав ефекат имају насилни садржаји у медијима на појединце и групе? Усвајамо ли насилне обрасце понашања? Шта је ретрауматизација а шта копикет феномени? Да ли је решење проблема у забрани таквих садржаја или кажњавању емитера? Како изгледа извештавање медија о трагичним догађајима? Како избећи сензационализам у извештавњу о оваквим догађајима? Шта су примери добре новинарске праксе?
 

Top