Из архива: ПОЛОЖАЈ И ТРЕТМАН ОМЛАДИНСКИХ ГЛАСИЛА

Уторак, 13. фебруар, 20.00 Инстаграм и Фејсбук ДКСГ

Отворени округли сто

ПОЛОЖАЈ И ТРЕТМАН ОМЛАДИНСКИХ ГЛАСИЛА

Дом културе је од самог почетка свог рада неговао активно учешће младих ст­варалаца у креативном обликовању про­грама. Фотографије из нашег архива при­ближиле су рад Друштвено-политичког програма, који је организовао округли сто са темом „Положај и третман омла­динских гласила“, одржаног 11. новембра 1980. у Библиотеци Дома културе „Студентски град“.

Top