ЕВАЛУАЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА

Петак, 10. новембар, 18.00, Електронска читаоница

 

Предавач: Обрад Вучковац

Претраживање и проналажење адекватних информација у обиљу оних којима смо данас затрпани захтева одређена предзнања која нам могу значајно олакшати сам процес. На овом предавању полазници ће сазнати како да на најефикаснији начин пронађу и искористе изворе информација. Где све можемо потражити информације? Како претражити библиотечке каталоге, а како базе података и дигиталне репозиторијуме? Која се литература сматра одговарајућом и шта значи евалуација? На Светски дан науке, одговоре на ова питања понудиће нам руководилац Библиотеке Института „Винча“.

Top