Циклус предавања: СРБИ У АМЕРИЧKОМ ФИЛМУ (1925–2023)

5, 6. и 7. фебруар Мала сала у 19.00

Циклус предавања:

СРБИ У АМЕРИЧKОМ ФИЛМУ

(1925–2023)

Аутор : Александар Новаковић

У књизи Срби у америчком филму (1925- 2023) обрађено је и споменуто више десети­на филмова и телевизијских серија створених за скоро стотину година кинематографије у САД. Срби су кроз њих дефиловали не само као редитељи, сценаристи и глумци већ – а то је оно што је у фокусу ове књиге – као протагонисти који су често уклапани у аме­ричке стереотипе о народима Јужне и Исто­чне Европе. Неретко доживљавани као део „словенског мора“ које је крајем 19. века за­пљуснуло Источну обалу САД, Срби су кроз бројна филмска и телевизијска остварења доживљавани као сиромашни, необразова­ни емигранти, физички радници, ратници, полицајци али и полудемонска бића, да би, с ратовима на територији бивше СФРЈ дожи­вели „трансформацију“ у демоне. Остаје да се види да ли ће доживети још једну трансфор­мацију или ће остати у демонском лимбу уз друге „дежурне негативце“ а зарад одређе­них дневнополитичких потреба

Понедељак 5. фебруар 1925-1945.

Уторак 6. фебруар 1945-1990.

Среда 7. фебруар 1990-2023.

Top