Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Korišćenje jasnih termina

<   >

Iako su današnji pretraživači "veoma pametni" i prilagođeni korisniku, ipak je dobro pretragu početi sa što jednostavnijim upitom, a onda ga proširivati kako bi postigli što bolje rezultate pretrage. Najbolja taktika je izdvojiti ključne reči, tj. jednu ili više reči koje na najjednostavniji i najbolji način opisuju predmet istraživanja.

Na primer, ako smo dobili zadatak da napišemo rad na temu "Uticaj konstantnog korišćenja pesticida na zagađenje zemljišta i podzemnih voda", izdvojićemo sledeće ključne reči:

ključne reči

Dakle, pretragu možemo započeti sa ključnim rečima "pesticidi" i "poljoprivreda", a zatim im priključiti "zagađenje", "zemljište" i "podzemne vode" koristeći tehnike koje će biti prikazane u odeljcima koji slede.

Savet: Kada se pretraživanje vrši preko veb pretraživača (Google ili Bing) treba izbegavati upite poput "koliki je uticaj ..." ili "da li postoji ...", već pretraživaču treba zadati samo nekoliko ključnih reči, poput "pesticidi zagađenje". Za dalje pretraživanje koristite savete iz narednih odeljaka.

Savet: Kada za pretragu koristimo elektronski katalog biblioteke potrudićemo se da ključnu reč stavimo u odgovarajuće polje za pretragu. Obratite pažnju na to da polje "ključne reči" prikazuje kao rezultat svu literaturu koja u bibliografskom opisu (bilo da je to naslov, autor, predmetna odrednica, i sl.) ima zadati pojam za pretraživanje. Zato je ponekad bolje da se za polje pretrage izaberu "predmetne odrednice - sve".

predmetne odrednice


Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.