Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Sinonimi

<   >

Pri pretraživanju je korisno pripremiti i upotrebiti više strategija pretrage - koristiti sinonime, proširiti ili suziti pojam, ili izabrati ponuđeni pojam iz kontrolisanog rečnika (tezaurusa).

Korišćenje sinonima

Sinonimi su reči koje imaju isto značenje, ali se razlikuju po obliku. Korišćenje sinonima može biti od velike koristi i ponekad je to najbolji način da dobijemo dobre rezultate pretrage.
Na primer, ako želimo da pronađemo literaturu o nezavisnosti bilo bi dobro da pretražimo i sa terminima autonomija, suverenost ili samostalnost.

Proširivanje/sužavanje pojmova

Ako nam bibliotečki katalog ili pretraživač ne daju dovoljno odgovarajućih rezultata, možemo da pokušamo da "proširimo" pojam pretrage. Na primer, ako tražimo u bibliotečkom katalogu literaturu o međunarodnim pravnim konvencijama o podmorničkom ratovanju i kao rezultat dobijamo malo ili nimalo potrebne literature, pokušaćemo sa sledećim širim pojmom, a to je - pomorsko ratno pravo. Ako ni to ne pomaže pretraživaćemo širi termin ratno pravo. Na sličan način, samo obrnutim redosledom, pretražujemo pojmove koji su specifični.

prosirenje-suzavanje termina za pretragu

Kako da na najbolji način proširite ili suzite pretragu koristeći slične pojmove pogledajte u sledećem odeljku o logičkim (Bulovim) operatorima.Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.