Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Trikovi kod korišćenja pretraživača

<   >

U ovom odeljku potrudićemo se da damo savete za efikasnije korišćenje veb pretraživača. Iako su saveti iz prethodnih lekcija (korišćenje jasnih termina, logički operatori, znaci za povezivanje) veoma korisni ovde ćemo pokazati još neke trikove koji nam mogu znatno olakšati pretragu i dati tačnije rezultate.

Pretraživanje određenog sajta

Pored termina za pretraživanje upišite site: i naziv sajta ili domen (.org, .com) ako želite da pretražujete unutar određenog sajta ili domena. Na primer, makartizam site:sr.wikipedia.org.

pretraživanje sajta

Pretraživanje određenog formata

Ako želimo da pronađemo dokumenta koja su u određenom formatu (ppt, pdf, jpg, i sl.) upisaćemo filetype: i skraćenice za format u polje za upit. Na primer, filetype:ppt "globalno zagrevanje" i kao rezultat dobićemo sve powerpoint prezentacije koje se tiču globalnog zagrevanja.


Pretraga po autoru

Ponekad autor nekog dokumenta može imati prezime koje je veoma slično nekoj drugoj reči (Green ili River). To možemo izbeći koristeći prefiks author: i navođenjem prezimena tog autora. Na primer, author:green mitochondria. Ovaj trik je veoma koristan za Google Scholar i Microsoft Academic Search.

pretraživanje autora

Pretraživanje po naslovu

Slično kao i u prethodnom slučaju možemo pretraživati i po naslovu naučnog rada korišćenjem prefiksa intitle: i termina koji želimo da pronađemo. Na primer, intitle:"cultural diversity".


Pretraživanje sinonima

Ako dodamo znak tildu (~) ispred termina za pretragu pretraživač će tražiti rezultate koji odgovaraju toj reči, kao i rečima koje su slične toj reči. Na primer, ~neuroscience pretraživaće i sajtove koji sadrže termine poput neuropsychiology, neurobiology, brain, neurology, itd.


Pretraživanje unutar dokumenta

Iako ova vrsta pretraživanja nije vezana za pretraživanje pomoću veb pretraživača, spomenućemo je jer je veoma korisna. U pitanju je pretraživanje unutar dokumenta ili veb sajta, što se postiže pomoću prečice na tastaturi pritiskom tastera CTRL (ili Command kod Macintosh računara) i tastera F istovremeno. Kada otkucate traženu reč (ili više reči) dokument će obeležiti drugom bojom sve rezultate. Ova prečica može da se koristi u svim tipovima dokumenata, od word ili pdf dokumenata do veb sajtova.
Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.