Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Evaluacija informacija

<   >

Pronalaženje odgovarajuće literature, veb sajtova i drugih izvora informacija je samo početak. Informacije koje tražimo i koje smo pronašli moraju proći proveru - potrebno je utvrditi njihovu tačnost, objektivnost i aktuelnost.

Evaluacija informacija podrazumeva da za svaki informacioni izvor koji smo pronašli proveravamo da li odgovara naučnim kriterijumima.

Kriterijume za evaluaciju informacija možete pogledati na našem Vodiču za evaluaciju informacija.Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.