Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Logički (Bulovi) operatori

<   >

Korišćenjem logičkih (Bulovih) operatora sa ključnim rečima možemo na efikasan način proširiti ili suziti pretragu. Logički operatori su I, ILI, I NE (češće su upotrebi oblici operatora na engleskom: AND, OR i NOT) i mogu se koristiti prilikom pretraživanja bibliotečkih kataloga i (u nešto izmenjenom obliku) u veb pretraživačima.

Operator I (AND)

Logički operator I (AND) nam omogućava da suzimo pretragu tako što će naložiti pretraživaču da prikaže rezultate u kojima se pojavljuju rezultati koji sadrže oba termina.
Na primer, ako želimo da nađemo literaturu u elektronskom katalogu biblioteke o uticaju pesticida na poljoprivredu tražićemo sa poljoprivreda AND pesticidi i dobićemo sve rezultate u kojima se kao predmetne odrednice spominju ZAJEDNO i poljoprivreda i pesticidi.

operator I (AND)

Kod veb pretraživača ne moramo koristiti ovaj operator budući da ga veb pretraživači podrazumevaju između dve reči: npr., ako otkucamo pesticidi zemljište srbija pretraživač to interpretira kao pesticidi AND zemljište AND srbija.Operator ILI (OR)

Kada želimo da dobijemo više rezultata možemo koristiti logički operator ILI (OR). Ovaj logički operator je koristan kada imamo dva (ili više) sinonima ili srodna pojma. Na primer, srodan pojam sa poljoprivreda mogu biti zemljoradnja, agrar ili ratarstvo. Kada ovaj operator koristimo pri pretraživanju pomoću veb pretraživača potrebno ga je napisati velikim slovima.

operator ILI (OR)


Operator I NE (NOT)

Veoma koristan logički operator kada hoćemo da isključimo neki termin iz pretraživanja - na primer, ako hoćemo da pronađemo svu literaturu o zagađivanju, a ne želimo da tu budu uključena literatura o uticaju poljoprivrede na zagađenje, pretraživaćemo sa zagađenje NOT poljoprivreda.
Kod veb pretraživača umesto operatora NOT koristi se znak "-", na primer, windows -microsoft.

operator I NE (NOT)


Više o naprednim tehnikama pretraživanja pomoću logičkih operatora možete pogledati na veb stranici Biblioteke DKSG na kojoj je detaljno objašnjeno korišćenje ovih operatora u elektronskom katalogu biblioteke.Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.