Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Povezivanje termina

<   >

Iz prethodnog odeljka smo videli da ne moramo upisivati logički operator AND kada pretražujemo pomoću veb pretraživača, zato što se podrazumeva da stoji između termina za pretragu. Dakle, ako ukucamo zagađivanje zemljišta, pretraživač će na ovaj upit gledati kao da piše zagađivanje AND zemljišta. Ali, rezultati ovakve pretrage će biti svi sajtovi koji sadrže oba ova pojma bez obzira na njihovo mesto unutar veb sajta.

Za pretraživanje sintagme, tačne fraze, potrebno je termine za pretragu staviti unutar znakova navoda (" "). Prethodni primer će izgledati ovako: "zagađivanje zemljišta". Ako pretražite Google koristeći oba primera, primetićete da kada pretražujete sa znacima navoda dobijate manje rezultata, ali koji se tiču tačne fraze koju ste tražili.

Povezivanje termina za pretragu u jednu zajedničku sintagmu može da se uspešno koristi u kombinaciji sa logičkim operatorima. Primer koji sledi prikazuje pretragu literature koja se tiče zagađivanja zemljišta ili vazduha.

tacna fraza

Ova tehnika se uspešno koristi za pretraživanje stihova pesama, odlomka iz knjige ili nekog citata.Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.