Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Skraćivanje termina

<   >

Znak za skraćivanje (*)

Znak za skraćivanje * koristimo kada želimo da skratimo termin za pretragu. Ovo je korisno kada želimo da pretražimo razne oblike termina koji pretražujemo.

Na primer, postavljanjem znaka za skraćivanje na termina za pretragu poljoprivreda u obliku poljoprivred* pretraživaće sve varijante ovog termina kao što su poljoprivreda, poljoprivredna mehanizacija, poljoprivredno dobro, poljoprivredno gazdinstvo, itd.

Savet: Kod skraćivanja oblika neke reči možemo dobiti i neželjene rezultate koji mogu ometati pretragu. Skraćivanjem termina plan* dobijamo oblike kao što su planeta, planina, planinarstvo, planiranje, plantaža, itd.

skracivanje


Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.