Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

KoBSON

<   >

KoBSON (Konzorcijum biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku) je nastao udruživanjem najvećih biblioteka Srbije sa ciljem da se obezbede uslovi za bolje korišćenje elektronskih izvora vodećih svetskih izdavača naučnih publikacija. Ovim načinom organizovanja omogućen je besplatan pristup elektronskoj bazi podataka koja sadrži oko 35.000 naslova stranih časopisa, oko 60.000 naslova knjiga i nekoliko indeksnih baza podataka.

Servisi KoBSON-a su dostupni sa računara koji su povezani na Akademsku mrežu Srbije (AMRES), a pristup "od kuće" je omogućen samo zaposlenima u državnim akademskim i istraživačkim institucijama, kao i doktorandima, stipendistima Ministarstva nauke. Pretraživanje je moguće i iz biblioteka osnivača KoBSON-a ili fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta umetnosti.

Odlično uputstvo o korišćenju ovog veoma korisnog servisa možete pronaći na sajtu KoBSON-a ili na sajtu Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković".

KoBSON


Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.