Biblioteka Doma kulture "Studentski grad"

Pretraživanje informacija

Digitalni repozitorijumi

<   >

Digitalni repozitorijumi su organizovane zbirke dokumenata (knjiga, slika, članaka iz časopisa, i sl.) koji se nalaze u digitalnom obliku. Repozitorijumi se mogu podeliti prema vrsti materijala na institucionalne i tematske. Institucionalni repozitorijumi sadrže radove koji su nastali u okviru neke ustanove, a tematski repozitorijumi sadrže radove iz određenih stručnih oblasti.

Mnogi repozitorijumi nastaju samoarhiviranjem, tj. autori sami publikuju svoje radove, dodajući im potrebne metapodatke. Prednost repozitorijuma koji nastaju samoarhiviranjem je u tome što je moguće publikovati i javnosti izložiti neobjavljene materijale (preprinte, nacrte, skice, planove).

Većina digitalnih repozitorijuma je u slobodnom pristupu što olakšava razmenu znanja i naučnu komunikaciju među studentima i naučnicima. Pogledajte primere pojedinih repozitorijuma koji su u otvorenom pristupu:Komentare i pitanja šaljite na servis Pitaj bibliotekara.
Ova strana je zadnji put promenjena 18.02.2014.