Vodič za evaluaciju informacija
Ko je autor?

Noam Čomski

Informacije o autoru su veoma bitne za kredibilitet nekog rada. Ako znamo ko stoji iza informacija koje iznosi, ako nam je poznata organizacija za koju autor objavljuje svoja mišljenja i saznanja i ako razumemo motiv za iznošenje tih informacija, biće nam lakše da donesemo sud o informacijama koje su pred nama. Ako ne znamo od koga informacija dolazi onda ne možemo ni da joj verujemo, zar ne?

Postoji nekoliko smernica uz pomoć kojih možemo proveriti kredibilitet autora:

Pod terminom "autor" možemo smatrati i neku organizaciju. Na primer, statistički izveštaj Republičkog zavoda za statistiku o prosečnoj visini zarada sigurno je tačniji od sličnog izveštaja koji je sprovela neka marketinška agencija ili nevladina organizacija.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.