Vodič za evaluaciju informacija
Pregled citiranosti autora

Sigurno najbolji način da proverite koliko je neki autor navođen od strane svojih kolega u stručnoj literaturi je provera citiranosti na Thomson-Reuters Web of Science bazi podataka. Pošto je za pristup ovoj bazi potrebno biti registrovani korisnik ili koristiti pristup preko KOBSON-a, postoji i domaća baza podataka gde možete proveriti citiranost domaćih autora u našim i stranim radovima.

Ta baza je SCIndeks i na video klipu dole možete pogledati kratko uputstvo za korišćenje ove baze podataka. Inače, ova baza sadrži apstrakte najvažnijih domaćih naučnih časopisa, od kojih su mnogi članci besplatno dostupni u punom tekstu.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 15.01.2013.