Vodič za evaluaciju informacija
Publika ili Za koga je napisano?

Svi izvori informacija, bilo da su to knjige, časopisi ili veb stranice, pisani su za određenu publiku: za decu, hobiste, naučnike, itd. Da bismo otkrili kome je izvor namenjen potrebno je da izvršimo malo istraživanje. Ovde su data osnovna pitanja koja bi trebalo da postavimo pri odabiru neke informacije:Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.