Vodič za evaluaciju informacija
Reč-dve o vodiču...

Vodič za evaluaciju osmišljen je sa namerom da pomogne, na prvom mestu, studentima pri odabiru izvora informacija koje će koristiti pri učenju i pisanju seminarskih radova. Vodič je koncipiran kao niz kratkih lekcija koje bi trebalo da pokažu osnovne korake pri vrednovanju i kritičkom prilaženju informacijama.

Cilj svake lekcije je da u osnovnim crtama i za što kraće vreme predstavi osnove vrednovanja informacija koje pronalazimo u knjigama, časopisima ili na Internetu. Najbolji način korišćenja ovog vodiča je da krenete od prve lekcije ("Šta je evaluacija") i klikom strelice u donjem levom uglu (») prelazite na sledeću lekciju. Svaku lekciju će pratiti primeri i mini kviz za proveru naučenog. Ne brinite, kviz se neće ocenjivati ;).

Kviz: Vodič za evaluaciju je namenjen:

Samo studentima

SvakomeKomentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.