Vodič za evaluaciju informacija
Šta je evaluacija informacija?

U obilju informacija karakterističnom za današnje vreme potrebna je veština da razlučimo koje informacije su aktuelne, da li su tačne ili objektivne. Nije dovoljno samo pristupiti nekom pretraživaču (Google, Bing, itd.), pronaći odgovarajući sajt i koristiti informacije sa tog sajta. Jer, danas SVAKO može svoja mišljenja, saznanja, zaključke da postavi na neki veb sajt, blog ili bilo koji drugi servis na Internetu.

Evaluirati informaciju znači kritički proceniti informaciju i doneti objektivne zaključke o njoj. Potrebno je postaviti pitanja kao što su: "Ko je autor?", "Da li je autor prava osoba da iznosi mišljenje na ovu temu?", "Kada je ovo napisano?", "Da li se nešto u međuvremenu promenilo?", "Ko je ovo objavio?", "Kako se ovo odnosi na moj rad?" i sl.

Tehnike za evaluaciju koje su prikazane u ovom vodiču ne važe samo za informacije sa Interneta, već i za informacije dobijene iz knjiga, časopisa, magazina, ...

Kada pronađete prave informacije potrebno ih je pravilno citirati u radu - pogledajte naš Vodič za citiranje u kome su objašnjene neke osnovne tehnike i stilovi citiranja.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.