Vodič za evaluaciju informacija
Pronalaženje informacija o autoru

Informacija o autoru se obično nalazi na koricama knjige ili na kraju knjige. Ako je u pitanju naučni časopis, informacije o autoru su date na kraju rada ili u fusnoti na početnoj strani.

Osim podataka sa korica knjige, podatke o autoru možete saznati i sa njihovog ličnog vebsajta (ukoliko ga poseduju) ili sa sajta organizacije za koju rade ili izdavačke kuće koja izdaje njihov rad.

Ovo nisu jedine informacije kojim možete da procenite autora - to mogu biti i ostale knjige i članci koje je autor objavio. Na elektronskom katalogu biblioteke možete kliknuti na prezime autora i videti da li vaša biblioteka poseduje još neku knjigu o tom autoru i tako uporediti njegove ostale radove sa onim koji trenutno obrađujete.

Još jedan dobar način da proverite nekog autora, pre svega njegovu knjigu ili članak u časopisu, je komentar tog rada od strane njegovih kolega u recenzijama.Komentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.