Vodič za evaluaciju informacija
Kviz: Rad je veoma citiran, ali...

Kviz: Rad je veoma citiran od strane drugih autora. Moramo li da proveravamo kredibilitet autora ovog rada? (štiklirajte tačan odgovor)

Ne moramo

Poželjno jeKomentare i pitanja šaljite na: Pitaj bibliotekara
Ova strana je zadnji put promenjena 11.01.2013.