Tribinski program

Akademski građanin je aktivan građanin! 


Tribina DKSG, sa popularnim naučnim i društvenim temama, od osnivanja je prepoznata kao veliki demokratski forum za debatu i dijalog, diskusiju i razmenu mišljenja.
U okviru tribinskog programa razmatramo aktuelna pitanja i probleme društva u kom živimo, ali i dostignuća savremene nauke. Posetioci imaju priliku da o različitim temama čuju mišljenje najistaknutijih naučnika, istraživača, eksperata i intelektualaca, debatuju sa njima o određenoj temi i izraze sopstvene stavove. U okviru tribinskog programa DKSG organizuju se tematski ciklusi, razgovori, promocije, predavanja, okrugli stolovi, paneli, debate, kursevi, seminari, konferencije i radionice.

Top