Невена Милетић Сарић

Nevena Miletic Lazic

Невена Милетић Сарић - уредница трибинског програма     
phone +381112691442, лок.222; +3810642657160
 

БИОГРАФИЈА: Невена Милетић Сарић рођена је 1982. године у Јагодини, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирила је Српску књижевност и језик са општом књижевношћу на Филолошком факултету у Београду 2008. године, а други степен студија окончала је на истом факултету 2009. године и стекла академски назив дипломирани филолог српског језика и књижевности – мастер. Студент је докторских студија Културе и медија на Факултету политичких наука. Уредница је трибинског програма у ДКСГ од септембра 2018. године. Претходно је радила као асистент у научној области Комуникологија на Факултету за културу и медије у Београду (2010 – 2017) и била анкетар, промотер и члан тима за истраживање и анализу тржишта у Маркетиншкој агенцији „ЈWТ”у Београду (2005 – 2008). Аутор је више научних радова, коаутор „Комуниколошког лексикона” (Факултет за културу и медије, Београд, 2012, 2017), учесник неколико научних скупова у земљи и региону и лектор књига „Основе менаџмента медија” (Филозофски факултет, Нови Сад, 2009) и „Ресетовање стварности” (Протокол, Нови Сад, 2008).

Top