Књижевни програм

Књижевност је најбољи облик комуникације у самоћи – али писце вреди упознати! 


Књижевни програм ДКСГ пружа драгоцену прилику студентима да се сретну са домаћим писцима и преведеним савременим делима, са класицима и савременицима, с младим писцима на почетку књижевне каријере и популарним ауторима чија се дела штампају у великим тиражима.
Представљамо нова дела релевантних домаћих аутора и најзначајније наслове преводне литературе: савремену поезију и прозу, књижевну критику, историју и теорију. У првом плану су нова остварења наших етаблираних књижевника или дела која су се наградама, читаношћу и пажњом стручне јавности истакла током књижевне сезоне, а нарочита пажња посвећује се младим ауторима. Књижевни програм негује отворен критички дијалог о књижевним делима, истражујући везе између књижевности и других савремених медија (филмова, телевизије, интернета), као и књижевности и популарне културе.

Top