ЦЕНОВНИК

Чланство се обнавља сваке календарске године и траје од  01.01 – 31.12 текуће године.

KАТЕГОРИЈА I - СТУДЕНТИ ОСНОВНИХ СТУДИЈА


•    ДНЕВНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ I – 100 РСД
•    НЕДЕЉНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ I  – 300 РСД
•    МЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ I  – 600 РСД
•    ТРОМЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ I  – 1000 РСД
•    ШЕСТОМЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ I - 1200 РСД
•    ГОДИШЊА ЧЛАНАРИНА ЗА КАТЕГОРИЈУ I – 1500 РСД


KАТЕГОРИЈА II - СТУДЕНТИ ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ, МАСТЕР, ДОКТОРСКЕ И ПОСТДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)


•    ДНЕВНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ II  - 200 РСД
•    НЕДЕЉНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ II   – 500 РСД
•    МЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ II   – 800 РСД
•    ТРОМЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ II   – 1200 РСД
•    ПОЛУГОДИШЊА KАРТА КАТЕГОРИЈУ II  – 1500 РСД
•    ГОДИШЊА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ II  – 2000 РСД


KАТЕГОРИЈА III - ПУНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА


•    ГОДИШЊА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ III – 500 РСД


KАТЕГОРИЈА IV  – ПУНОЛЕТНИ ГРАЂАНИ


•    ДНЕВНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV – 300 РСД
•    НЕДЕЉНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV  – 600 РСД
•    МЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV  – 800 РСД
•    ТРОМЕСЕЧНА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV - 1200 РСД
•    ПОЛУГОДИШЊА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV  – 1600 РСД
•    ГОДИШЊА KАРТА ЗА КАТЕГОРИЈУ IV  -  2000 РСД


КАТЕГОРИЈА V - ПОРОДИЧНА КАРТА


•    ПОРОДИЧНА KАРТА ЗА 3 И ВИШЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ КАТЕГОРИЈА V – 800 ПО ЧЛАНУ ГОДИШЊЕ


KАТЕГОРИЈА VI - ГРУПНА ЧЛАНСТВА (ФАKУЛТЕТИ, ИНСТИТУТИ, ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВЕ…)


•    ГОДИШЊА КАРТА КАТЕГОРИЈЕ VI  ДО 10 ЧЛАНОВА – 1300 РСД ПО ЧЛАНУ
•    ГОДИШЊА KАРТА КАТЕГОРИЈЕ VI ОД 11 ДО 20 ЧЛАНОВА – 1250 РСД ПО ЧЛАНУ
•    ГОДИШЊА KАРТА КАТЕГОРИЈЕ VI ДО 21 ДО 50 ЧЛАНОВА – 1200 РСД ПО ЧЛАНУ
•    ГОДИШЊА KАРТА КАТЕГОРИЈЕ VI 51 ДО 100 ЧЛАНОВА – 1100  РСД ПО ЧЛАНУ
•    ГОДИШЊА KАРТА КАТЕГОРИЈЕ VI ОД 101 И ВИШЕ ЧЛАНОВА – 1000 РСД ПО ЧЛАНУ 

У случају губитка чланске карте издаје се дупликат. 
•    Цена дупликата чланске карте износи 300 РСД.
•    За невраћени број казна износи 20 РСД по дану.
•    Надокнада за изгубљени број је 300 РСД


ЗА УЧЛАЊЕЊЕ СУ ПОТРЕБНИ НА УВИД: ЛИЧНА КАРТА,  ИНДЕКС, ПАСОШ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ)
УПИС СЕ ВРШИ РАДНИМ ДАНИМА ОД ПОНЕДЕЉКА ДО ПЕТКА ОД 8 ДО 20 h
.

РАДНО ВРЕМЕ ЧИТАОНИЦЕ:
8-24 h СВАКОГ ДАНА (И НЕДЕЉОМ) У ИСПИТНИМ РОКОВИМА, 8-23 h ВАН ИСПИТНИХ РОКОВА

ИЗДАВАЊЕ КЊИГА:
8 – 20 h РАДНИМ ДАНИМА (СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ СЕ НЕ ИЗДАЈУ КЊИГЕ)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:
 +381112691442 лок. 400

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА:
biblioteka@dksg.rs

Top