Biblioteka

 

OD 15.6.2020. RADNO VREME BIBLIOTEKE SA ČITAONICAMA

PONEDELJAK - PETAK: 8 - 22 h

SUBOTA I NEDELJA: 8 - 20 h

UČLANJIVANJE JE MOGUĆE SVAKOG DANA (VIKENDOM ISKLJUČIVO OD 12 DO 16 h)

 

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO DONETI NA UVID: LIČNU KARTU,  INDEKS, PASOŠ (ZA STRANE DRŽAVLJANE)


Članovi prilikom ulaska u Biblioteku moraju imati maske i rukavice koje su dužni sami da obezbede.
Obavezna je dezinfekcija ruku/rukavica dezinfekcionim sredstvom pri ulasku u zgradu.
Kako bi se izbeglo čekanje i zadržavanje, poručivanje građe je moguće isključivo putem mejla biblioteka@dksg.rs i to najkasnije do 12 h prethodnog dana. U zahtevu za pozajmicu građe navedite: svoje ime i prezime, broj članske karte, naslov i autora publikacije, obavezno signaturu. Vraćene knjige se mogu izdati drugom korisniku po isteku minimum 24 sata od prethodnog korišćenja.

 

KONTAKT TELEFON:
+381112691442 lok. 400

ELEKTRONSKA POŠTA:
biblioteka@dksg.rs

 

Top