Biblioteka

GODIŠNJE I POLUGODIŠNJE ČLANSKE KARTE VAŽIĆE DO KRAJA JANUARA.

 

RADNO VREME BIBLIOTEKE:

PONEDELJAK - SUBOTA: 8 - 22 h

UČLANJIVANJE:

PONEDELJAK - SUBOTA:  8 - 20h 

IZDAVANJE KNJIGA:

PONEDELJAK - PETAK: 8 -  20h

 

KONTAKT TELEFON: +381112691442 lok. 400

ČITAONICE MOŽETE KORISTITI BEZ ZAKAZIVANJA.

ZABRANJENO KONZUMIRANJE HRANE U ČITAONICAMA. 

UKOLIKO ČLAN MESTO KOJE JE ZAUZEO NE KORISTI VIŠE OD 2-3 SATA GUBI PRAVO NA MESTO TOG DANA I MESTO MOŽE BITI USTUPLJENO DRUGOM ČLANU. ČLAN JE U OBAVEZI DA SEDI NA MESTU KOJE MU JE DODELJENO.

ZA UČLANJENJE JE POTREBNO DONETI NA UVID: LIČNU KARTU,  INDEKS, PASOŠ (ZA STRANE DRŽAVLJANE)

ELEKTRONSKA POŠTA:
biblioteka@dksg.rs

 

Top