HERO'S JOURNEY

Teatar Theatron (Malme, Švedska) u saradnji sa redakcijom pozorišnog programa Doma kulture „Studentski grad“ realizuje drugi deo projekata HERO'S JOURNEY pod pokroviteljstvom Erasmus Plus programa za omladinu.

Predstava LALA
Subota, 18. mart, 20.00, Velika sala
Glumac: Stefan Ostojić
Režija: Li Delong (Lee Delong)
Tekst: Stefan Ostojić i Li Delong

Radionice HERO'S JOURNEY
Subota, 18. mart
, od 17.00 do 20.00 (Studio 26)
Nedelja, 19. mart, od 11.00 do 15.00  (Studio 26)

Subota, 25. mart,od 17.00 do 21.00 č. (Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“)
Nedelja, 26. mart, od 11.00 do 15.00 č. (Klub Magistrala „Dragan Ve Ignjatović“)
 

O PROJEKTU HERO'S JOURNEY
www.hjalteskolan.se | HJÄLTESKOLAN TRAILER YouTube | www.teatertheatron.se

Projekat istražuje koncept junaštva/herojstva u teoriji i praksi, fokusirajući se na varijacije herojskih primera iz svakodnevnog života. Polazimo od stvarnosti i baziramo projekat na radu sa herojima iz naše bliže okoline. Projekat koristi elemente scenske umetnosti da stvori bolju komunikaciju među omladinom.

Pokreni se! Igraj glavnu ulogu, nemoj da budeš statista u sopstvenom životu!

Cilj nam je da pridobijemo mlade koji bi aktivno učestvovali u interaktivnim radionicama, na kojima ćemo razgovarati o pitanjima junaštva i građanske inicijative.


Pitanja koja inspirišu:

Šta je heroj za tebe? Kako se postaje heroj? Želim li ja da budem heroj? Da li nam trebaju heroji danas?

Primeri upotrebe scenske umetnosti u radionicama: čitanje tekstova, crtanje junaka, prezentacija, vežbe u interaktivnoj formi sa upotrebom pokreta, muzike, glume, forumteatra, vežbe za povećanje empatije, kao i analiza herojske hrabrosti.

Cilj projekta je da se u saradnji sa omladinom i pedagozima sklopi metod koji će imati kvalitetan sadržaj, a sa tim i mogućnost da se kao kurs ili deo školskog programa nastavi u budućnosti. Potrebno je obučiti do 10 pedagoga, koji će ustanovljen metod širiti na nove grupe. Ciljna grupa su mladi, od 14 do 25 godina, koji se nalaze u životnoj situaciji u kojoj treba napraviti velike izbore za dalji razvoj i uspeh u životu.

Projekat se organizuje u saradnji sa više institucija regionalnog karaktera, sa namerom da se proširi u celoj Švedskoj, a i u Evropi. Naši saradnici na projektu u Švedskoj su osnovne škole, srednje škole, više škole, slobodni projekti sve od fudbalske ekipe do udruženja građana. Naš partner u ERASMUS plus programu za omladinu je Dom kulture Studentski grad Beograd. 

Važni su nam demokratski principi u projektu: jednaka prava i mogućnosti svih učesnika, bez obzira na pol, etničku i društvenu pripadnost, veru ili druga uverenja. Mogućnost se daje svim aktivnim učesnicima u projektu da imaju uticaj na rezultat radionice.

O INSTRUKTORIMA RADIONICE I GLUMCIMA PREDSTAVE

Suzanna je rođena u Geteborgu, roditelji su joj došli u Švedsku iz Subotice sredinom šezdesetih godina, kao gastarbajteri. Suzana je živela i odrasla u Švedskoj veći deo svog života. San njenih roditelja je uvek bio da zarade dovoljno veliki kapital i da se vrate u svoju zemlju. Kako to utiče na nju i na njen identitet?

Željko je došao u Švedsku kao izbeglica iz bivše Jugoslavije. Nakon završene glumačke Akademije u Novom Sadu 1991. Godine u klasi profesora Radeta Markovića započinje karijeru u teatru. Tamo su mu familija, prijatelji, jezik i njegov kulturni identitet. Dolazak u Švedsku tokom devedesetih je bio pravi šok, pad na drugu planetu. On postaje neznanac sam sebi među svim drugim strancima u Švedskoj.


Funded by Erasmus + program of the European Union 

 

Top