Избор главног и одговорног уредника - ЗВАНИЧНО ОБЈАВЉИВАЊЕ САЈТA THEYLIVE.EU

Недеља, 10. јануар

Задовољство нам је да вас обавестимо да је објављен веб-сајт theylive.eu међународног пројекта „ОНИ ЖИВЕ – Студентски животи откривени кроз контекстуалне уметничке праксе“ / “THEY: LIVE - Student lives revealed through context-based art practices”. Лидер пројекта је Дом културе Студентски град а пројекат је подржан је од стране програма Креативна Европа.

На веб-сајту theylive.eu доступне су информације о пројекту, активностима, методологији, партнерима и времену реализације. Овом приликом  скрећемо пажњу на интервју са дизајнером Жељком Лончаром, креатором визуелног идентета пројекта као и на могућност да се са веб-сајта бесплатно могу преузети приручници из Оралне историје и Дигиталног архивирања. Приручници су настали као резултат интерних тренинга интернационалног тима пројекта и могу послужити другим истраживачима, институцијама и организацијама у сличним пројектима.

Извдајамо део интервјуа са Жељком Лончаром:

Да ли те је искуство студентског живота обликовало као уметника/ дизајнера?  Када би добио прилику, какав би уметнички рад волео да направиш на тему свог студентског живота?

„Ово је занимљиво питање. Одрастао сам у непосредној близини Студентског града, на Новом Београду и добар део мог студентског уметничког рада био је инспирисан модернистичко-социјалистичком архитектуром окружења и, генерално, естетиком периода модернизма након другог  Светског  рата. Феномен социјалне утопије, новог  простора за ново друштво као и целокупна естетика којом се промовишу те идеје ми је и данас интересантна као феномен у времену. Тако да, када бих  се вратио у тај период, што би било супер, сигурно бих се бавио разрадом таквих идеја кроз графику илустрације и дизајн.“

Цео интервју можете прочитати на theylive.eu 

Вест o почетку реализације пројекта: https://www.dksg.rs/cir/poceo-je-medjunarodni-umetnicki-projekat-pod-nazivom-oni-zive--studentski-zivoti-otkriveni-kroz-kontekstualne-umetnicke-prakse/

 

We are pleased to announce the launch of theylive.eu, the website of the international project THEY: LIVE - Student lives revealed through context-based art practices, supported by the Creative Europe programme and led by the Students’ City Cultural Centre.

The website theylive.eu provides an access to information on the project, its activities, methodology, partners and project-realisation time frames.  We would like to use this opportunity to to draw your attention to the interview with the designer Željko Lončar, the creator of the project’s visual identity, as well as to the possibility of downloading two free manuals: one on Oral History and another on Digital Archiving. The manuals were created as a result of the internal training of THEY:LIVE project’s international team and can be of use to other researchers, institutions and organisations involved in similar projects.

Here is a part of the interview with Željko Lončar:

Did the experience of your student life shape you as an artist and designer? If you had a chance, what artwork inspired by your own life as a student would you like to create?

‘That is an interesting question; I grew up in an immediate vicinity of the ‘Students’ City’ in New Belgrade and the best part of my student-days artwork was inspired by the modernist-socialist architecture of my immediate environment and, generally, by the aesthetics of the modernist period after the World War Two.  I find the phenomenon of social utopia, a new space for a new society, as well as the entire aesthetics that promotes those ideas, still interesting as a phenomenon in time. So, if I could go back to that period – which would be great, I would certainly be involved in developing such ideas through the graphic art, illustrations and design.’

The whole interview you can read at theylive.eu  

News about the begining of the project: https://www.dksg.rs/cir/poceo-je-medjunarodni-umetnicki-projekat-pod-nazivom-oni-zive--studentski-zivoti-otkriveni-kroz-kontekstualne-umetnicke-prakse/

Top